Privacy verklaring Kassenaar Coaching

Ik ben mij ervan bewust dat als je gebruik maakt van mijn site of mijn diensten je dan vertrouwen stelt in mijn praktijk, ook om je privacy te beschermen. Op deze pagina informeer ik je over welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt en/of je gebruik maakt van mijn diensten. Ik geef aan waarom ik deze gegevens verzamel, hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter en hoe en hoe lang ik jouw gegevens bewaar. Zo snapt je precies hoe ik werk. En als je na het lezen van deze verklaring nog vragen of twijfels hebt, stel ze gerust.

Door gebruik te maken van mijn website en/of diensten geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Kassenaar Coaching respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die zij haar verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens bewaar ik?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult en/of gebruik maakt van mijn diensten, worden je persoonsgegevens verwerkt:

  • Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Gegevens die je via de mail, telefonisch of via WhatsApp met mij deelt.
  • Na afloop van onze sessie maak ik voor mijzelf een kort verslag, zodat ik daar volgende keer op voort kan borduren.
  • Geanonimiseerd worden ook IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website verwerkt.
  • Er worden geen cookies gebruikt die jou als individu kunnen volgen.

Waar heb ik die gegevens voor nodig?

Ik gebruik je gegevens simpelweg om contact met je te kunnen onderhouden en om ons coachingstraject te optimaliseren.

Verder heb ik je gegevens nodig om te kunnen factureren en aangifte te doen bij de belastingdienst. Ook als er onverhoopt een geschil ontstaat tussen jou en mij, is het belangrijk dat ik jouw gegevens heb.

De geanonimiseerde gegevens die de website verzamelt worden gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Verstrekking van jouw gegevens aan derden

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet met elkaar gecombineerd.

Soms moeten je gegevens met derden worden gedeeld. Dit doe ik alleen als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals mijn bedrijfsvoering.

Het gaat hierbij om:

  • belastingadviseur/boekhouder
  • websitehosting
  • de bank
  • een incassobureau, mocht je onverhoopt ook na een herinnering de factuur niet hebben voldaan.
  • geanonimiseerd kan ik gegevens van jouw traject met collega’s in intervisie bespreken ten behoeve van mijn ontwikkeling als coach of van de voortgang van jouw coachingstraject. Buiten dat dit niet tot jou persoonlijk herleid kan worden, zijn ook mijn collega’s verplicht jouw privacy te waarborgen.

Indien we zijn overeengekomen dat een doorverwijzing beter voor jou is, dan zal ik na overleg met en instemming van jou, gegevens delen met degene naar wie ik doorverwijs.

Indien jouw traject in opdracht van jouw werkgever plaatsvindt, zal ik alleen dat rapporteren waartoe jij mij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Waar bewaar ik jouw gegevens?

De bescherming van je gegevens neem ik serieus. Je gegevens worden opgeslagen op wachtwoord-beschermde opslagplaatsen. Zowel mijn laptop, mijn telefoon als mijn online opslag is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de websitenaam. 

Mijn aantekeningen van de sessies bewaar ik in een archiefkast die op slot is.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Niet langer dan praktisch noodzakelijk dan wel wettelijk verplicht is. 

Voor de belastingdienst moet ik de gegevens 7 jaar bewaren. Voor de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst moeten medische gegevens 20 jaar worden bewaard.

Hierna wordt je dossier vernietigd.

Als mijn cliënt kan je altijd vragen je dossier te laten vernietigen. Dit verzoek moet je wel schriftelijk en ondertekend bij mij indienen.

Ook kan je langskomen om je dossier in te zien en eventuele onjuistheden laten corrigeren.

En verder?

Technische en functionele cookies (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via zogenaamde plugins algemene  bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat je gegevens niet zijn in te zien en er bijvoorbeeld ook geen bezoekersprofiel van jou wordt opgesteld.

Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Wijzigingen?

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het gebruik van mijn diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of mijn diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback?

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen of feedback heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen via info@kassenaarcoaching.nl.

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Versiedatum: 7 maart 2021

Tanja Kassenaar