Stress

Spanningsklachten

Onvrede

Laten we de ketenen losgooien, zodat we zicht krijgen op vrijheid.

Ik volg jou

Ik stem me af op jouw situatie en op jouw waarden en verlangens. Ik ga ervan uit dat er niets mis is met jou en dat jij weet hoe je verder wil. Maar nu zit er iets in de weg en loop je vast. 

Ik help je ruimte maken in de wirwar van gedachten, emoties en gedrag, zodat je weer helder zicht krijgt en je eigen keuzes kunt maken.

Mijn werkwijze

Ik doe niet aan quick fixes of symptoombestrijding.

Ik ben zijnsgericht en ga met jou op zoek naar de wortel. Ik ga niet graven in je jeugd, hoewel die wel ter sprake kan komen. Ik wil wel weten wat jij diep van binnen voor waar houdt. Waar ben je in gaan geloven, over jezelf, over de wereld en het leven? Wat denk jij wat moet en hoort en wat je niet kunt en mag? 

Door deze overtuigingen te onderzoeken help ik je je authentieke kern te ontdekken: dat wat je wezenlijk bent met de kwaliteiten en waarden die daarbij  horen. Ik leer je van daaruit keuzes te maken, zodat jij het volle potentieel van het leven gaat leiden, zoals dat bij jou past, ontspannen, met gemak en plezier.

Ik werk op mijn intuïtie, afgestemd op jouw behoeften.

Ik maak gebruik van technieken uit verschillende richtingen, zoals mindfulness, NLP, systemisch werk, provocatieve coaching, zijnsgerichte coaching, delenwerk en soms een beetje hypnotherapie. Ik voer geen standaard trucje uit, maar kijk wat nodig is.  

We beginnen met een intakegesprek. 

Daarin gaan we op zoek naar de kern van jouw probleem en dat wat je zou willen bereiken. We zetten ook een belangrijke eerste stap. Na afloop van dit gesprek besluiten we of we door gaan of dat we het hierbij zullen laten.

Gaan we met elkaar door, dan volgen er meestal tussen de 3 en 6 sessies. Een sessie duurt één à anderhalf uur. De sessies plan ik meestal om de week. Maar in alles volg ik jouw wensen. 

Voor werkgevers

Functioneert een van uw werknemers niet optimaal? Heeft een lid van uw team vaardigheden die hij of zij maar niet inzet? Of kan iemand binnen uw bedrijf niet goed orde scheppen en prioriteiten stellen en worden deadlines gemist? Is hij of zij niet goed opgewassen tegen de werkdruk? Misschien dreigt een burn-out of is die zelfs al een feit en zit uw medewerker in de ziektewet als gevolg daarvan. Is er ontevredenheid over de taken, of de functie?

Ik werk vooral met individuele werknemers.
We beginnen met een voorgesprek, u, uw werknemer en ik. Hierbij bespreken we het probleem dat u signaleert en maken we afspraken over het gewenste doel en eventuele terugkoppelingsmomenten.

Na dit gesprek volgt nog een intakegesprek tussen de werknemer en mij, dat als doel heeft de kern van het probleem van de werknemer te onderzoeken, het doel dat de werknemer wil bereiken te achterhalen en na te gaan of uw medewerker en ik voldoende vertrouwen in elkaar hebben om het traject daadwerkelijk te starten.
Daarna volgen meestal tussen de 6 en 10 sessies. In die sessies ga ik met uw werknemer op zoek naar de oorzaak van het probleem, om vandaaruit naar die oplossing te zoeken die past bij mijn cliënt en binnen uw bedrijf.

De terugkoppelingsmomenten kunnen de vorm hebben van een aantal schriftelijke rapportages, waarin ik u, samen met en na goedkeuring van mijn cliënt, verslag doe van de voortgang. Een andere mogelijkheid is dat er tussentijds en na afloop evaluatiegesprekken plaatsvinden. Hierbij vertelt de medewerker u zelf, in mijn bijzijn, welke voortgang is geboekt.
Ik doe geen verslag aan u buiten medeweten en goedkeuring van mijn cliënt.

Bent u geïnteresseerd geraakt, neem gerust contact met mij op via de paarse Contact button.
Dan kunnen we de situatie en de mogelijkheden telefonisch bespreken, voordat we de stap zetten naar een eerste afspraak.

Ben jij toe aan verandering. Durf je het aan?

Zet de stap en neem contact met mij op via onderstaande button. Dan maken we meteen een afspraak. Of misschien wil je liever eerst een gratis telefonisch voorgesprek.

Contact

Ben jij toe aan verandering en durf je het aan?

Zet de stap en neem contact met mij op via onderstaande button. Dan maken we meteen een afspraak. Of misschien wil je liever eerst een gratis telefonisch voorgesprek.

Contact